Doniesienia z linii frontu wojny naukowców z koronawirusem! Medycyna kontratakuje?!

Najpierw były atrakcyjne doniesienia w kwestii zastosowania w zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 - fosforanu chlorochiny (preparat - „Arechin”, zagr."Nivaquine"), obecnie podobnego leku z tej samej grupy - siarczanu hydroksychlorochiny (preparat - „Plaquenil”,„Apo-hydroxyquine”). Najpierw - w połączeniu fosforanu chlorochiny z lekiem przeciwwirusowym favipiravirem, a obecnie obiecujące doniesienia z Marsylii o połączeniu siarczanu hydroksychlorochiny z antybiotykiem makrolidowym - azytromycyną (wiele preparatów, np. Azimycin, AzitroLEK, Azitrox, Azycyna, Macromax, Azibiot, Nobaxin, Sumamed, Zithromax). Z kolei, w Belgii próby terapii w połączeniu hydroksychlorochiny z lekami przeciwwirusowymi - lopinavir/ritonavir (preparat „Kaletra”) w ciężkim przebiegu choroby COVID-19.
Zatem, obecnie w świecie medycznym i nie tylko - bardzo głośno o „protokole Raoulta”. Otóż, prof. Didier Raoult, w dn. 17 marca 2020 r. ogłosił badanie z udziałem 36 pacjentów z południowo-wschodniej Francji, które potwierdziło jego twierdzenie, że hydroksychlorochina i azytromycyna są skuteczne w leczeniu choroby COVID-19. Wkrótce przekonamy się, jak oceni to EBM (Evidence Based Medicine) - niezależna naukowa analiza i ocena dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Jak napisałem wcześniej, na polu wojny z koronawirusem SARS-CoV-2 nadal pozostają:
- tocilizumab (prepart - RoActemra) - rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1, lek immunosupresyjny, inhibitor (hamujący) interleukin. Stosowany m.in. w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów i w aktywnym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów.
- pilne prace nad szczepionką przeciwko SARS-CoV-2, np. w Stanach Zjednoczonych w pracach nad szczepionką, pominięto nawet fazę przedkliniczną (testowania szczepionki na zwierzętach) i już są badania na zrekrutowanych osobach zdrowych, w wieku 11 - 55 lat, które otrzymały aktualnie dwie dawki.
- grupa leków przeciwwirusowych będących inhibitorami (substancjami hamującymi) enzymów proteaz, np.: remdesiwir, indynawir, czy też kombinacja lopinawir/rytonawir (stosowane w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii).
- próby są testowania terapii osoczem (plazmą), zawierającym przeciwciała zwalczające wirus SARS - CoV-2 pozyskane od tzw. ozdrowieńców.
- mesylan kamostatu (japoński preparat - „Foipan”) który jest inhibitorem (hamującym) enzymu seryna 2, dotąd stosowany w zapobieganiu nawrotów ostrych objawów u osób z przewlekłym zapaleniem trzustki oraz u osób po operacji przełyku. Uważa się, że wirus SARS-CoV-2, podobnie jak SARS-CoV, przenika (za pomocą tzw. bialka S -„spike protein”) do komórek gospodarza (głównie do komórek układu oddechowego) wykorzystując białka gospodarza ACE2 (enzymów konwertujących angiotensynę typu 2) i Transmembrane protease, serine 2 (Proteaza transbłonowa, seryna 2) - enzym, który u ludzi jest kodowany przez gen TMPRSS2.