Dobre wiadomości i perspektywy dla Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM)

Wyższe stawki dla Zespołów, nowe ambulanse, podwyżki dla personelu medycznego; „nocne” śmigłowce, zespoły ratownicze randez-vous i motocyklowe; videomonitoring, przycisk „Pomoc”, i in.

Zatem:

1/podniesienie stawki na Zespoły Ratownictwa Medycznego typu Specjalistycznego (ZRM S) o 354,67 zł na dobę i dla ZRM P (typu podstawowego) o 279,90 zł;
2/wymiana ambulansów - przydzielono dotąd 149 karetek, do dn. 30 kwietnia 2020 - następne 51 ambulansów (koszt ogólny - 80 mln zł);
3/ratownicy medyczni - podwyżki w sposób narastający (od roku 2017), pielęgniarki w ratownictwie med. (od 2015 r.) - od dn. 01 stycznia 2020 r. - 1600 zł miesięcznie/etat;
4/wiele pozytywnych działań i inwestycji w LPR (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), w tym - nowe centra urazowe i modernizacja istniejących, nowe SOR-y, 5 nowych całodobowych lotnisk i in., ale nade wszystko dwa śmigłowce ratownicze mogące operować w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy (!).

W niedalekiej perspektywie czasu:

1/ratownicze zespoły randez-vous (z lekarzem na pokładzie);
2/motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego - szybszy dojazd, głównie w dużych miastach o znacznym nasileniu „korków|” (obecnie jest 8 takich zespołów);
3/wideomonitoring (także w karetkach wyjeżdżających);
4/przycisk na panelu sterowniczym - „Pomoc” (natychmiastowe powiadomienie Policji).