Dobre informacje dla służby zdrowia (w tym - dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu)

1/ Od 1 kwietnia b.r. - bez limitów operacje zaćmy oraz badania TK (tomografia komputerowa) i MRI (rezonans magnetyczny) dla podmiotów, które mają umowę z NFZ.

2/ Podwyżki (na pewno - niewystarczające, ale jednak; myślę, że będą następne) dla techników elektroradiologii, diagnostów, psychologów klinicznych oraz fizjoterapeutów!
680 mln zł MZ przekazało centrali NFZ na wzrost świadczeń zdrowotnych. Z tego nieco ponad 29 mln zł, otrzymał Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie, który z kolei wg określonego algorytmu rozdysponuje te dodatkowe środki do placówek zdrowotnych - do końca kwietna 2019 r. (z wyrównaniem od 1 stycznia). Tak więc, każdy Szpital otrzyma określone środki, w tym dla „zwiększenia kosztów wynagrodzeń personelu", czyli dla grup zawodowych uczestniczących (pośrednio lub bezpośrednio) w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (w tym techników elektroradiologii, diagnostów, psychologów klinicznych oraz fizjoterapeutów)!

3/ W mojej opinii - nie ma i nie będzie zgody na jakikolwiek outsourcing (tj. wyprowadzenie na zewnątrz) Szpitalnego Laboratorium w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu! Co więcej, Centralne Laboratorium Szpitala w Kołobrzegu, które jest w strukturze Szpitala posiada stosowne certyfikaty biochemiczne i mikrobiologiczne i z tego tytułu Szpital ma zwiększony ryczałt!

Uwaga! Pamiętamy, że 19 października 2018 roku w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu - Anna Mieczkowska, Członek Zarządu Województwa i Tomasz Tamborski, Starosta Kołobrzeski podpisali umowę na rozpoczęcie realizacji inwestycji, m.in. „Budowa nowego, osobnego budynku Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z nowoczesną Izbą Przyjęć, przebudową laboratorium analitycznego i laboratorium mikrobiologicznego łącznie z zakupem nowoczesnej aparatury do tych miejsc, modernizacją centralnej sterylizatorni również z wyposażeniem medycznym oraz przebudowa apteki szpitalnej. Ukończenie inwestycji 2020 rok. Koszt to ok. 22 miliony złotych, z czego ponad 90% zapewniono ze pieniędzy zewnętrznych w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”.
Kibicujemy Pani Prezydent i Panu - Panie Starosto!