Dobra Zmiana nadal wzbogaca i rozwija nasz piękny Region!

W ostatnich dniach, przyznano nam kolejne fundusze:

1/ „Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023” - dofinasowanie z Ministerstwa Infrastruktury na modernizację dworców kolejowych (w tym - dostosowania do aktualnych wymogów technicznych oraz do potrzeb osób z niepełnosprawnością), w Koszalinie - 10,5 mln zł i w Kołobrzegu - 5 mln zł!

2/ Dofinansowanie w wysokości 13,8 mln zł z Funduszu Spójności dla projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty". Inwestycje obejmą 86,82 ha na terenie ośmiu gmin: Kołobrzeg, Gościno, Białogard, Karlino,Tychowo, Szczecinek, Borne-Sulinowo i Połczyn Zdrój. Unijne pieniądze zostaną wykorzystane na utworzenie dwóch nowych parków od podstaw, urządzenie trzech skwerów, uporządkowanie i renowację istniejących terenów zielonych w sześciu lokalizacjach oraz odnowienie dwóch ciągów zieleni przyulicznej.

(Przypomnę, że w lutym (NFOŚiGW) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Związkowi MiGDP dofinansowanie w kwocie 11,5 mln zł).