Debata dotycząca wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada

Oto moje wystąpienie podczas ostatniej sesji plenarnej PE w Strasburgu podczas debaty dotyczącej wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, którego sprawozdawcązynią jest niemiecka Posłanka Ulrike Rodust.

Istotą dobrego Sprawozdania pani poseł Ulrike Rodust jest wdrożenie na Morzu Północnym kluczowych aspektów reformy wspólnej polityki rybołówstwa. Zatem, Wieloletni Plan powinien zapewnić, że cele i wartości docelowe zarządzania oraz normy zarzadzania będą takie same i będą obejmować wszystkie stada dennych ryb w Morzu Północnym. Także, nakaz odtworzenia poławianych gatunków do zdrowych poziomów powinien obowiązywać wszystkie stada denne ryb.

Wieloletni Plan ma za zadanie zrównoważoną ich eksploatację, zgodnie z zasadami MSY (czyli, maksymalnego podtrzymywalnego połowu).

To sprawozdanie ułatwi także wprowadzenie obowiązku wyładunku i dzięki współpracy regionalnej, znajdą się rozwiązania dla tzw. gatunków blokujących w połowach wielogatunkowych.

Należy też pamiętać, że akweny morskie UE to symboliczny system naczyń połączonych. Zlekceważenie ekosystemu i jakiekolwiek odejście od zrównoważonego połowu ryb na Morzu Północnym spowoduje, prędzej czy później, fatalne skutki na morzach opływających UE.