Czesław Hoc: Warunkiem sine qua non integracji na rynku pracy jest asymilacja uchodźców i konkretna wola dwóch stron

W poniedziałek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat włączenia społecznego i integracji na rynku pracy uchodźców. W imieniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Czeslaw Hoc.

Jak podkreślił europoseł PiS, „integracja bez asymilacji to czysta utopia i pobożne życzenia", tym bardziej w aspekcie tzw. wielowymiarowej integracji uchodźców na europejskim rynku pracy. W jego opinii Europa powinna najpierw zadać uchodźcom zasadnicze pytanie: czy chcą, są gotowi i zobowiązują się przestrzegać porządku prawnego i ogólnych zasad panujących w kraju, do którego przybywają, a więc przestrzegania prawa pracy, kultury, tradycji i obyczajów.

Jeśli uchodźcy nie będą przestrzegać porządku prawnego i ustalonych zwyczajów, to nie jest możliwe zapewnienie sprawiedliwego i równego rynku pracy" - mówił Hoc i dodał: „Zatem warunkiem sine qua non jakiejkolwiek integracji na rynku pracy jest asymilacja uchodźców i konkretna wola, ale dwóch stron.