Czesław Hoc: "Nie ma nic cenniejszego nad zdrowie pracownika!"

Podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów. Głos zabrał w niej eurodeputowany PiS, Czesław Hoc.

Jak mówił eurodeputowany narażanie pracowników na substancje rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy to kluczowy problem bezpieczeństwa i higieny pracy. "Nie ma nic cenniejszego nad zdrowie pracownika" – podkreślał Czesław Hoc. "Tak więc zapewnienie wszystkim narażonym pracownikom kontroli zdrowia przez całe życie, czy też włączenie reprotoksyn, czyli substancji działających szkodliwie na rozrodczość, w zakres dyrektywy jest w pełni zrozumiały" – dodał polski polityk.

W opinii Hoca kluczowe jest też, by znać maksymalne wartości dopuszczalnych stężeń narażenia zawodowego dla benzenu, chlorku winylu, pyłu drewna twardego, ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz azbestu i by były one przestrzegane we wszystkich krajach członkowskich i by monitoring tych substancji był rzetelny, wiarygodny i porównywalny. "Ponadto należy stale edukować pracowników w tej kwestii oraz szczególnie chronić grupy szczególnego ryzyka – kobiety w ciąży, kobiety karmiące, osoby niepełnosprawne i młodocianych" – zaznaczał eurodeputowany PiS.