Chrońmy dorsza - szczególnie w określe jego rozrodu! Sprawa oczywista?

Jak widać - niekoniecznie. Przynajmniej nie dla wszystkich…

Ostatnim punktem obrad Komisji Rybołówstwa w PE w dniu wczorajszym była dyskusja z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat sytuacji zachodniego stada dorsza na Bałtyku.
Apelowałem o szczególną uwagę i stanowczą reakcję Komisji na sytuację, gdy podczas połowu gatunków płaskich mają miejsce znaczące przyłowy dorsza - i to w okresie, gdy jest on prawnie chroniony… w okresie reprodukcyjnym!

Oto moja wypowiedź:

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją zachodnio bałtyckiego stada dorsza, oraz aktywności rybackiej prowadzonej przez Danię i Niemcy, a ukierunkowanej na ryby płaskie podczas okresu tarła dorsza na gym akwenie.

Apeluję do przedstawicieli Komisji by przyjrzała się bliżej połowom ryb płaskich na tym obszarze, gdyż generują one równocześnie znaczący przyłów zachodnio bałtyckiego dorsza.

Jest to szczególnie istotne, gdyż połowy ryb płaskich miały miejsce przy użyciu jednostek większych niż 12 metrów, i użyciu ciągnionych narzędzi połowowych PODCZAS OKRESU ZAMKNIĘTEGO DLA ZACHODNIEGO STADA DORSZA NA BAŁTYKU, CZYLI OD 1 LUTEGO DO 31 MARCA!

Jakakolwiek aktywność połowowa przy użyciu sprzętu ciągnionego podczas okresów ochronnych powinna być dozwolona jedynie dla jednostek do 12 metrów, wyposażonych w system VMS (Vessel monitoring system), lub w przeciwnym wypadku taka aktywność powinna być zakazana!