Budujące informacje!

Budujące informacje! Aktualna kumulacja w walce z wykluczeniem komunikacyjnym Pomorza Środkowego. Budowa S6, S11 (łącznie z tzw. wariantem kołobrzeskim połączenia S6 i S11), budowa obwodnic Koszalina i Sianowa oraz Szczecinka - największym placem budowy w Polsce! Ponadto, aktualnie:

1) o 279 mln zł zwiększono finasowanie budowy odcinka drogi S 11 (47,7 km) - „Drogi Życia” dla Pomorza Środkowego, (zwanej dotąd, w okresie sezonu - „Drogą przez mękę”) - od Koszalina do Bobolic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozbudowa węzła Koszalin Zachód, oraz wybudowanie 4 nowych węzłów drogowych: „Zegrze Pomorskie", „Koszalin Południe", „Głodowa", „Bobolice”). W ramach tej inwestycji powstanie również łącznik S11 z DK 25 na południe od Bobolic.

2) 90 mln zł dla budowy łącznika obwodnicy Szczecinka z krajową "jedenastką" (S11) w miejscowości Miękowo z "dwudziestką" (DK 20) w okolicy Sitna (4,3 km);

Ponadto, pamiętamy, że:

3) trwa budowa S6 (7 odcinków drogi S6 od Goleniowa (połączenie z drogą S3) do Koszalina wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa). Łącznie to ok. 140 km nowej, 2-jezdniowej drogi ekspresowej. Całkowita wartość inwestycji to ponad 3,5 mld zł.

P.S. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, Koszalin - Bożepole Wielkie oraz Zachodnia Obwodnica Szczecina będą realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

oraz:

4) 135 mln zł (netto) na „Rewitalizację linii kolejowej ze Złocieńca (Grotniki Drawskie) do Kalisza Pomorskiego i Drawna. Wspólny projekt PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Ministerstwa Obrony Narodowej. Sprawny transport kolejowy - to zmniejszenie uciążliwości dla ruchu drogowego i zwiększenie bezpieczeństwa oraz wymierne korzyści dla środowiska. W perspektywie - przewozy pasażerskie.