Brawo MY. Małe, ale jednak zwycięstwo!

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.- nadal na topie producentów nawozów sztucznych! „To najdalej idący kompromis, poniżej którego w żaden sposób zejść nie można!” (fragm. z mojego dzisiejszego wystąpienia na sesji plenarnej w Strasburgu)

Po dwuletniej „drodze przez mękę” - dziś finał: zawartość kadmu 60 mg/kg nawozu i 3 - letni okres przejściowy z klauzulą rewizyjną. Oto, finał dzisiejszego głosowania na sesji plenarnej w Strasburgu - „Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (CE marked fertilising products”).

Oto pełna treść mojego dzisiejszego wystąpienia w imieniu grupy EKR:
„Najpierw były bardzo drastyczne limity zawartości kadmu na 1 kg nawozu fosforowego. Tak dziwnie się składało, że te rygorystyczne przepisy uderzały przed wszystkim w polski przemysł chemiczny, tj. Grupę Azoty S.A., drugiego co do wielkości producenta nawozów sztucznych w Europie, a lobbowało złoża rosyjskie. A stawka jest duża, bo przemysł nawozowy w UE wart jest 25 mld euro!

Jednakże, w trakcie dwuletnich i burzliwych negocjacji, zrezygnowano z tych drastycznych norm kadmu i obecnie zaproponowano 60 mg/kg nawozu i 3 - letni okres przejściowy z klauzula rewizyjną. To najdalej idący kompromis, poniżej którego w żaden sposób zejść nie można!

Wszak, nie przedstawiono jednoznacznych dowodów naukowych na potrzebę tak rygorystycznego limitu na zawartość kadmu.
Musimy pamiętać, że obecnie nawozy fosforanowe są bardzo drogie. Droższe nawozy i koncentracja rynku nawozów - to destabilizacja nie tylko przemysłu chemicznego, ale także rolnictwa w wielu państwach UE. Dalej, Polska ma najmniejszą zwartość kadmu w glebie i z uwagi na korzystne parametry gleby nie ma zagrożenia jego kumulacji. Ponadto, propozycja PE i Rady mieszania nawozów mineralnych z materią organiczną jest rozwiązaniem ryzykownym, chociażby na możliwość skażenia mikrobiologicznego i antybiotykami. A nadto część konkurentów z UE mogłaby zainwestować w produkcję w regionach świata, gdzie nie ma tak kosztotwórczych regulacji.

Biorąc pod uwagę powyższe i świadomość zagrożeń jakie może mieć kadm dla zdrowia człowieka, zagłosujemy jednak za przyjęciem tego trudnego kompromisu”.