"Bo krzyżami wolność się mierzy”

(słowa pieśni polskich żołnierzy w szturmie pod Monte Casino)

W nawiązaniu do wczorajszej przepięknej Uroczystości Patriotycznej w Siekierkach w 74 rocznicę forsowania Odry w operacji berlińskiej w dn.16-20 kwietnia 1945 r..
Oto moja interpelacja poselska z lutego 2015 r. do MON i MKiDN w kwestii utrzymania i rozwoju Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach oraz Cmentarza Wojennego w Siekierkach, w gminie Mieszkowice.

Wówczas to, rozpoczęto "demontować" polską pamięć o poległych blisko 2 tys. żołnierzach polskich, biorących udział w forsowaniu Odry - w operacji berlińskiej.
Tak - Muzeum Pamiątek 1 Armii WP w Starych Łysogórkach i czołg Pomnik IS- 2 miały przestać istnieć, a Cmentarz Wojenny w Siekierach (obecnie w Starych Łysogórkach?!) powoli miał "odejść w zapomnienie".
Powód?! - bo muzealne eksponaty broni (cytat): „mogą być bronią, elementami broni bądź amunicją” oraz wrażenie ogólnej wówczas polityki rządu PO i PSL na tych terenach ... "keine Grenzen", a ponadto uzasadnienie owych haniebnych działań była informacja, że wszystkie instytucje państwa (samorządy szczebla lokalnego, wojewódzkiego, wojewoda, ministerstwa, fundacje, itd.) nie mogły zapewnić 100 tys. zł rocznie (!) na funkcjonowanie tych obiektów Pamięci Narodowej!