Bezpieczeństwo morskie i niebieska gospodarka

Drugi dzień krakowskich dni studyjnych Grupy EKR rozpoczął się od bardzo ważnej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa morskiego i niebieskiej gospodarki w szerokiej, ogólnoświatowej perspektywie.

W imieniu Polski głos zajęli m. in.: Jerzy Materna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej oraz Żeglugi Śródlądowej; Tomasz Szatkowski, Wiceminister Obrony Narodowej.

Bardzo ciekawy głos w dyskusji zabrał Gils Noakes, ekspert bezpieczeństwa BIMCO, oraz Róża Tomasić, Poseł do PE.