Babcia, opiekunka czy też żłobek!

Co będzie najlepsze dla dziecka? Jeśli zapadnie decyzja Rodziców, że dziecko ma iść do żłobka - to rząd Dobrej Zmiany wydatnie wspomoże organizacyjnie i finansowo! 
Rok 2018 - jako kolejny w realizacji Resortowego Programu „MALUCH Plus" w 4 modułach - na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów!

W powiecie kołobrzeskim dofinansowanie - (w module 1 "a") dla Żłobka w Gościnie - 306 tys. zł oraz (w module 1 "b") - dla Żłobka w budowie, przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim - 469 tys 200 zł

Skorzystał wiele Koszalin:

moduł 2: 
1/Żł. Miejski Oddział "Smyk" - 72 tys. zł;

moduł 3:
1/Żł. Niepubl. "Koala" - 32,6 tys.zł; 2/Przeds. Wielobr. "Promyczek" -100 tys.zł; 3/Żł. Niepubl. "Bajkowy" - 200 tys.zł; 4/Żł."Tygrysek" - 364 tys.zł; 5/ Żł. Niedźwiadek" - 91 tys. zł.

moduł 4: 
1/Żł. Niepubl. "Koala" - 61,2 tys.zł; 2/Żł. Niepubl. "Małe serduszko" (ul. Modrzejewskiej) - 57,6 tys.zł; 3/Żł. Niepubl. "Małe serdeuszko" (ul. Odrodzenia) - 81 tys. zł; 4/Żł. Niepubl. "Krasnal" - 39,6 tys. zł; 5/Żł. Niepubli. "Agugu" - 54 tys. zł; 6/Żł. "Miś" - 99 tys. zł; 7/Przeds. Wielobr. "Promyczek Patryk Szymański" - 54 tys. zł; 8/Żł. Niepubl, "Kamyczek" S.C.- 54 tys. zł; 9/Żł. Niepubl. "Bajkowy Las" - 108 tys. zł; 10/Żł. Niepubl. "Akademia Malucha" 18 tys. zł.; 11/Żł. Niepubl. "Maja i Gucio" - 27 tys. zł; 12/ Żł. "Filo" - 79,2 tys. zł; 13/ Żł. "Żabka" - 36 tyys. zł; 14/Żł. "Tygrysek" - 86,4 tys. zł; 15/Klub dziecięcy "Baśniowa Kraina" - 45 tys zł.

Dla chcących wiedzieć więcej o Programie Maluch Plus i jego Modułach:

Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:
- Moduł 1 (dla jednostek samorządu terytorialnego, w skrócie jst) - utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

- moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

- moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.