"Ale najpierw szukajcie Królewstwa Niebieskiego....."

W centrum budynku PE w Strasburgu, dominuje cylindryczny biurowiec, liczący ponad 60 m wysokości (obecnie tutaj mamy sesję plenarną). Wieża jest z rozmysłem - niedokończona, albowiem ma symbolizować stale trwający proces jednoczenia Europy, a poza tym w roku 1999, w którym oddawano budynek do użytku, nie były jeszcze członkami UE kraje Europy Środkowo -Wschodniej.

O budynku PE w Strasburgu różnie się mówi z uwagi na różnego rodzaju powiązania polityczno-biznesowo-ekonomiczne, ale także tajemniczo w kontekście wiary. Zaś, samą konstrukcję budowalną i architekturę przyrównuje się do obiektów z dalekiej ... przeszłości. I tak:

1/ Dość często, że to współczesna Wieża Babel. Przypomnijmy: biblijna wieża Babel miała sięgać wierzchołka nieba. Odczytana jak symbol ludzkiej pychy, wynoszenia się człowieka ponad wszystko. Ostrzeżenie przyszło od samego Boga, który pomieszał (”Babel”) ludziom języki i wieża stała się ruiną. 
Obecne wyraźne odejście od korzeni i fundamentu UE (kultury chrześcijańskiej) oraz coraz bardziej widoczne „mówienie w różnych językach” i promowanie antywartości nieco upodabnia do symboliki Wieży Babel. Nabrało to wyraźnej barwy w kontekście wielkiej katastrofy budowalnej (7 sierpnia 2008 r.), gdzie zawaliła się konstrukcja dachu nad salą posiedzeń! Gdyby to było w trakcie obrad - byłaby tragedia!

2/ Inni widzą wyraźne nawiązanie architektoniczne do rzymskiego Koloseum (Amfiteatru Flawiuszów). Niektórzy idą nieco dalej i przypominają, że rzymskie Koloseum jest symbolem poniżania i męczeństwa chrześcijan.

3/ Jeszcze inni nawiązują do tajemniczej budowli w Stonehenge w Anglii południowej, którą rozpoczęto wznosić ok. roku 3100 przed Chrystusem.
Do dzisiaj nie jest wiadomym - kto, jak, po co? (spadek po legendarnej Atlantydzie, obserwatorium astronomiczne przewidywania zaćmień słońca i księżyca, istoty z kosmosu, wykorzystując być może Stonehenge jako lądowisko dla swych kosmicznych pojazdów i in.?). Współcześni badacze są pewni jednego - ówcześni budowniczy byli prawdziwymi i niezaprzeczalnymi geniuszami inżynierii, miernictwa i astronomii, a inni dodają - budowano przez kilka stuleci, by obserwować Niebo (Słońce i Księżyc) w świętym kamiennym kręgu. Dziś jeszcze nie wiemy, dlaczego być może w Strasburgu tajemniczo nawiązano architektonicznie do Stonehenge, ale warto pamiętać o okolicznościach biblijnego przesłania: "Jeśli Ci będą milczeć, kamienie wołać będą"!