Aktualne ulepszenia i dalsze wsparcie w Tarczy Antykryzysowej

Aktualne ulepszenia i dalsze wsparcie w Tarczy Antykryzysowej: doraźne (ograniczenie skutków koronawirusa) i długofalowe (wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z pandemii i pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy).
M.in.:wsparcie dla przedsiębiorców, transportu kolejowego, Lasów Państwowych i PISF, odłożenie w czasie BDO; dalsze udogodnienia: „własnego ubezpieczenia”, dla osób zawierających pożyczki i kredyty, dla pracowników socjalnych, w prawie wodnym, funduszu alimentacyjnym i wiele innych.

Zatem (niektóre i w skrócie):
- dokapitalizowanie ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu) kwotą 900 mln zł dla wsparcia przedsiębiorców:
-zwolnienie z opłat składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenie (ich dochód w lutym 20 nie był wyższy od 7 tys. zł);
- wsparcie przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym;
-podwyższenie kryterium dochodowego w funduszu alimentacyjnym (do kwoty 900 zł/osobę)
- wsparcie Lasów Państwowych (kwestia ciągłości produkcji surowca drzewnego);
- wydłużenie terminu dla przedsiębiorców obowiązkowego rejestru BDO (Bazy Danych Odpadowych);
-pracownicy Ośrodków Pomocy społecznych będących na kwarantannie będą mogli opracować w nim za pełne wynagrodzenie;
-„zwiększenie ochrony” dla osób zawierających pożyczki, kredyty lub in. umowy;;
-kontynuacja rozwoju elektronizacji w ZUS (udogodnienia dla klientów);
-wsparcie PISF (Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej) - podatek na serwisy VOD (video on demand „wideo na życzenie”);
-zwolnienie niektórych opłat wynikających z prawa wodnego;
- zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25%. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika;
- czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień;