63 dni czystego Patriotyzmu i wielkiej Chwały!

Jesteśmy z Nich dumni i po wsze czasy – dziękujemy!

Mamy też stale w pamięci zdradliwe ustalenia tzw. wielkiej trójki (F.Roosevelt, W.Churchill i J.Stalin) na konferencji w Teheranie (XI/XII.1943r.).Przez łzy pamiętamy, pozostawienie Powstańców samych sobie w trakcie Powstania Warszawskiego oraz usankcjonowanie zdradliwych rozwiązań tej samej „trójki” na konferencji w Jałcie (II.1945r.) łącznie z wyrażeniem zgody na podporządkowanie Europy Wschodniej totalitarnemu Związkowi Sowieckiemu. Mamy też w filozoficznej pamięci konferencję w Poczdamie (VII/VIII.1945r.), w nieco zmienionym składzie tzw. wielkiej trójki: H.Truman, W.Churchill (od 28 lipca C.Attlee), J.W.Stalin oraz pokonferencyjną rzeczywistość Europy i świata, tj. „żelazną kurtynę”. (Pamiętamy do dziś jedno z ustaleń tej konferencji,że Rzeczpospolita miała otrzymać 15% reparacji wojennych przyznanych ZSRR!)