11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości!

W tym Dniu, szczególnie podkreślamy wierność narodowej dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna!

101 lat temu Polska zmartwychwstała - po 123 latach zniewolenia, a jeżeli liczyć od daty I rozbioru Polski (1772r.), to po 146 latach!

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy My żyjemy…” („Mazurek Dąbrowskiego”); „Twe władne słowo Polska, Wolności Narodów Chorąży…” („Boże, coś Polskę”); „Nie rzucim ziemi skąd nasz Ród, Polski My Naród, Królewski Szczep Piastowy” („Rota”) i „Polska Chrystusem Narodów” (mesjanistyczna koncepcja A. Mickiewicza, z III cz. „Dziadów”) – te wartości 101 lat temu zjednoczyły wielu ludzi, prawdziwych patriotów o różnych poglądach politycznych, różnego statusu społecznego, urodzonych oraz wychowywanych pod różnymi zaborami: Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński i in. Dla jednego celu - Niepodległości i Wolności Ojczyzny, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej!

Sursum Corda!