107 Szpital Wojskowy w Wałczu

Nowy rozdział: Komendant Szpitala (ppłk Artur Bobruk - powodzenia), w miejsce Dyrektora, obecne wsparcie finansowe i nowe przedsięwzięcia inwestycyjne (m.in. diagnostyka obrazowa rezonansu magnetycznego, termomodernizacja budynku i in.).Jest moc! Gratulacje i piękne podziękowania dla dotychczasowego p.o. (i obecnego) Dyrektora R. Sokołowskiego i całej Załogi Szpitala. Szczególne podziękowania dla Pana wiceministra MON - W. Skurkiewicza oraz Pani Dyrektor d/s Departamentu Zdrowia w MON - A. Ostrowskiej oraz dla Wicewojewody Zachodniopomorskiego Marka Subocza - ambasadora Wojskowego Szpitala w Wałczu.

CAŁY ARTYKUŁ