100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Dla przyjaciół - „Lolek”. Dla ludzi młodych, studentów na wyprawach kajakowych (w tym - ulubionej rzece na Pojezierzu Drawskim - Drawie, dziś zwanej „Papieską Rzeką” ze szlakiem kajakowym im. Karola Wojtyły), na niezliczonych wędrówkach po górach (dla osłabienia czujności służb PRL-u) - „Wujek” Karol. Dla studentów, ludzi nauki, sztuki i kultury - Ks. Doktor, Ks. Profesor! Dla Polski - Papież-Polak, Papież-Wolności! Dla Matki Bożej - „Totus Tuus”.
Dla ludzi całego świata - Papież-Pielgrzym i Pontifex Maximus, Najwyższy Budowniczy Mostów - zbudował Most, po którym każdy może przejść na stronę Dobra, jeśli tego szczerze zapragnie!

CZYTAJ WIĘCEJ...