„Wzorzec postawy solidarnościowej dał Chrystus - solidarny z każdym człowiekiem”

„Wzorzec postawy solidarnościowej dał Chrystus - solidarny z każdym człowiekiem” - czytamy w ujmująco trafnym felietonie Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, pt. „W rocznicę Sierpnia’80” (str.17 „Sieci” nr 35 z dn. 24-30 sierpnia 2020r.). Inne piękne fragm.: "Autorytet św. JP II napełnił Polaków - wiarą i odwagą do zbudowania wspólnoty duchowej posiadającej zdolność do skutecznej, pokojowej walki o podstawowe, godnościowe prawa człowieka”. „U podstaw chrześcijańskiej solidarności stawiana jest godność człowieka, osoba i nauka Jezusa, troska o wspólnotę oraz przyjęcie postawy - służebnej wobec świata i bliźnich”. „Prezydent Lech Kaczyński podkreślał, że solidarność w życiu społecznym i gospodarczym stanowi warunek zbliżenia się pod względem ekonomicznym do najbogatszych krajów Europy” - napisała Marta Kaczyńska-Zielińska
Poniżej: Szczeciński Sierpień 80. Tutaj, w Szczecinie - w sierpniu 1980 roku tworzyła się nowa lepsza historia Polski!
Na zdjęciu: 30 sierpnia 2007 r. - Prezydent Lech Kaczyński na obchodach 27. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie oraz zdjęcia ze Strajku w Stoczni Szczecińskiej (źródło: wikipedia)