„W kwestii połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku! - North-East Atlantic: deep-sea stocks”.

Ekosystem głębin mórz i oceanów, czyli świat zimnowodnych koralowców, gąbek i ryb głębinowych tworzył się przez tysiące lat, z uwagi na ekstremalne warunki (brak światła i tlenu, niska temperatura wody).

Połowy głębinowe, niestety, powoli niszczą ten wrażliwy ekosystem.

Należy pamiętać, że ryby głębinowe wzrastają b. powoli, późno dojrzewają, mają niską reprodukcyjność i są długowieczne, np. gardłosz atlantycki (Orange Roughy) żyje do 150 lat!, a zdolność rozmnażania nabywa dopiero w wieku od 25 do 30 lat!

Obecne rozporządzenie PE i Rady jest jednak, wielką szansą
i nadzieją na ochronę morskich i oceanicznych głębin,
a jednocześnie tworzy roztropne i oszczędne zarządzanie flotą rybacką. Jednakże zarządzanie głębinowymi zasobami musi być zrównoważone i uspójnione, zgodne z naukowymi wytycznymi
i skutecznie ochraniać ten unikatowy ekosystem!

P.S. (dla naszych czytelników)

Polska posiada kwoty połowowe, m.in. buławika czarnego (Roundnose Grenadier) - ok. 700 ton, które wymienia na gatunki ryb pelagicznych - głównie z Hiszpanią