„Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Jest dobrze!

W procedowaniu EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki) na lata 2021-27 uczestniczę jako „Shadow Rapporteur” (Kontrsprawozdawca lub in. Sprawozdawca „Cień|”). Oto dwie nasze propozycje (obie dobre!) okresu trwania aktywności rybackiej dla tymczasowego zaprzestania działalności połowowej („Temporary cessation of fishing activities”). Są następujące:

1/ 90 dni w ciągu ostatnich 2 (dwóch) lat kalendarzowych (90 days during the last two calendar years);

2/120 dni w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat kalendarzowych (120 days during the last three calendar years).

Propozycja Komisji Europejskiej, dla rybaków była ekstremalnie uciążliwa i trudno osiągalna! Otóż KE zaproponowała - 120 dni w każdym roku z ostatnich trzech lat kalendarzowych.

Uwaga! dotyczy to także „fishers on foot”, czyli "pêcheur à pied" - jak to się określa we Francji, gdzie ten typ rybołóstwa jest najbardziej popularny. Trudno ten termin przetłumaczyć na język polski, ale gdyby się o to pokusić, moglibyśmy ich określić jako tzw. rybaków „pieszych” , „na stojąco”, „z brzegu” lub po prostu - rybaków „bezłodziowych”

W kwestii trwałego („permanent”) zaprzestania działalności połowowej są jeszcze pewne niejasności. Aktualnie propozycja jest taka: 90 dni (albo 25% w okresie sezonowego rybołówstwa) w każdym roku w ostatnich dwóch latach kalendarzowych.