„Stop protekcjonizmowi”, „Chcemy pracować legalnie w Europie”, „Zachowajmy Europę Jedną jako Wspólnotę”, „Gdzie schowaliście zasady EU?

„Stop protekcjonizmowi”, „Chcemy pracować legalnie w Europie”, „Zachowajmy Europę Jedną jako Wspólnotę”, „Gdzie schowaliście zasady EU? Nie możemy ich znaleźć” - tylko niektóre hasła w dzisiejszym proteście pracowników transportu międzynarodowego pod oknami PE w Brukseli.

Ponowna ożywiona dyskusja na dzisiejszej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) w sprawie „Pakietu Mobilności” w kontekście odrzucenia na Komisji Transportu (TRAN) niekorzystnych dla Polski propozycji przepisów dotyczących przewoźników w transporcie międzynarodowym.
Z dezaprobatą, ale nie ze zdziwieniem, na „mojej” Komisji EMPL (w której jestem tzw. full member) wysłuchałem zdecydowaną większość mówców, którzy ocenili dzisiejsze głosowanie w Komisji TRAN jako „dramat”, tragedię”, „głosowanie godne ubolewania” i „że wszyscy przegrali”. Włączyłem się w tą dyskusję tymi słowami:

„Ja także z ubolewaniem odnoszę się do tych wypowiedzi moich szacownych Koleżanek i Kolegów, którzy głosowanie w Komisji TRAN określają jako „dramat” i że „wszyscy są przegrani”. Otóż nie! W mojej ocenie wygrała nadzieja i pogłębiona refleksja! Nadzieja na mądrość i roztropność. Nadzieja powrotu do wartości wspólnego rynku europejskiego i na powrót do zasady swobodnego przepływu osób i usług. To jest fundament wspólnej Europy. Poprzednie rozwiązania tzw. Pakietu Mobilności wyraźnie dzieliły Europę. Były to rozwiązania protekcjonistyczne dla silniejszych. Marginalizowały i wypychały państwa Europy Środkowo-Wschodniej z rynku usług transportu międzynarodowego. Dlaczego? Bo państwa Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie Polska, która ma najliczniejszą flotę transportową (obsługuje blisko 30% kursów, druga w kolejności Hiszpania - to 15%, a w kabotażu zdecydowanie dominujemy - 40% rynku, druga Rumunia - ok.9% ) z wielkim powodzeniem zaczęły konkurować względem jakości usług, ba, są nawet lepsi od innych państw!

Zatem, państwa Europy Środkowo-Wschodniej są integralną i ważną częścią wspólnoty Europy!
Jeśli tak interpretujecie to głosowanie w Komisji TRAN, to przytoczę, tylko niektóre hasła z transparentów dzisiejszej demonstracji na Placu Luksemburskim, tuż pod oknami PE: „Stop protekcjonizmowi”!; „Chcemy pracować legalnie w Europie”!; „Zachowajmy Europę Jedną jako Wspólnotę”; „Europa nie chce nas - my chcemy tu zostać”; „Gdzie schowaliście zasady EU? Nie możemy ich znaleźć”.
Tak, chcemy Europy - Wspólnoty Państw Narodowych, Europy Sprawiedliwej, opartej na autentycznym partnerstwie i solidarności! Dziękuję”
PS: i wtedy dopiero rozpoczęła się bardzo ożywiona dyskusja.