„Pielęgniarka to też lekarstwo”!

Bez zawodu/powołania pielęgniarek i położnych nie wyobrażam sobie zawodu/powołania lekarza! "Pielęgniarstwo jest najpiękniejszą sztuką ze sztuk pięknych" (Florence Nightingale).

Pielęgniarka i położna to niesienie ulgi w cierpieniu, codzienna troska o dobro pacjenta, to okazywany humanizm i autentyczna empatia, a w dzisiejszej epidemii koronowianina - to szlachetne poświęcenie się ideałom zawodu/powołania i trwanie w wartościach! Serdecznie i pięknie DZIĘKUJEMY!
12 maja - to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek (International Nurses Day (IND). W Polsce - obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnej.
Tego samego dnia przypada rocznica urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. Założycielki pierwszej szkoły pielęgniarstwa szkoły (w 1860 roku przy Szpitalu św. Tomasza w Londynie).
Z kolei, kilka dni wcześniej, tj. 8 maja - W Polsce, osobno obchodziliśmy Dzień Położnej, ustanowiony w rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, która w obozie Auschwitz II - Birkenau pełniła funkcję położnej i całym sercem oddała się bohaterskiej służbie Matkom i ich dzieciom (nazywana „Mateczką”). Wykazała niezwykłe świadectwo ludzkiego męstwa z czasów Zagłady! W 2010 roku rozpoczęto proces beatyfikacji, Niezłomnej Położnej!