„Pielęgniarka to też lekarstwo”!

Bez zawodu - powołania pielęgniarek i położnych nie wyobrażam sobie zawodu- powołania lekarza!

12 maja - to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek (International Nurses Day (IND). W Polsce - obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnej.

Pielęgniarka - to wszechstronny humanizm i społeczny charakter pracy oraz rozwinięta empatia. To troska o bliźniego i stała gotowość do pomocy. Wreszcie - to niesienie ulgi w cierpieniu i chronienie ludzkiej godności! A jednocześnie, stałe dążenie do doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy na rzecz dobra pacjenta!

Tego samego dnia przypada rocznica urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. Założycielki pierwszej szkoły pielęgniarstwa szkoły (w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie).

Z kolei, kilka dni wcześniej, tj. 8 maja - W Polsce, osobno obchodziliśmy Dzień Położnej, ustanowiony w rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, która w obozie Auschwitz II – Birkenau pełniła funkcję położnej i z oddaniem oddała się bohaterskiej służbie matkom i ich dzieciom. Wykazała niezwykłe świadectwo ludzkiego męstwa z czasów Zagłady! W 2010 roku rozpoczęto proces beatyfikacji, Niezłomnej Położnej!