„Myśl globalnie - działaj lokalnie”

Piękne dzięki za serdeczne gratulacje i podziękowania od Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A.

Agenda (w skrócie) mojej działalności w aspekcie prewencji niekorzystnym rozwiązaniom dla polskiego przemysłu chemicznego, w tym - destabilizacji polskiego rolnictwa (zagrożenie zwyżki cen nawozów) w aspekcie podjęcia skutecznego i perspektywicznego przeciwdziałania w kwestii dalszego sprawnego funkcjonowania Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.

1) 26 maja 2016 r. na spotkaniu z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim w Brukseli - oficjalny mój apel dotyczący projektu rozporządzenia PE i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE (zw. dyrektywą antykadmową, bądź nawozową) w aspekcie zagrożenia dla polskiego przemysłu chemicznego (w tym, nade wszystko, dla Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych „Police” S.A.). Projekt dyrektywy wprowadzał drastyczny limit zanieczyszczenia kadmem (Cd) nawozów wieloskładnikowych (obniżenie zawartości kadmu w nawozach mineralnych do 60 mgCd/kgP2O5, po 3 latach do 40 mg, a po 12 latach do 20 mg!). Pełny tekst, w tym odpowiedź Pana Wicepremiera w poście na moim fb z dn. 28 maja 2016.

2) 1 grudnia 2017 r., w Klubie 13 Muz w Szczecinie, moja konferencja pod unijną egidą EKR, pt. "Produkty nawozowe z unijnym oznakowaniem CE” i niekorzystnych konsekwencjach dotyczące polskiego przemysłu chemicznego i rynku nawozów sztucznych (tym samym – w sektorze rolnictwa)." Wykładowcy - Eksperci z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

3) stała (całkowicie na bieżąco) korespondencja e-mailowa z Zarządem Zakładów Chemicznych „Police”, (ostatnia dość dobra wiadomość z dn. 22 grudnia 2018 r., potwierdzona jeszcze 22 stycznia 2019 r.). Wynegocjowano: zawartość kadmu w nawozach fosforanowych - 60 mg /kg nawozu i 3-letni okres przejściowy (wchodzi prawdopodobnie od 1 stycznie 2022r.);

4) w międzyczasie - bieżące działania w grupie EKR oraz współpraca ze sztabem doradców i ekspertów w tych kwestiach, uczestnictwo w delegacji do niektórych posłów sprawozdawców, m.in.: Elisabetty Gardini z ENVI (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności), dyskusje i wypracowanie koncepcji strategii w ramach grupy ekspertów polskiego przemysłu chemicznego, itp.