„Animus et Semper Fidelis”

Pożegnaliśmy śp. Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego. Cześć Jego Pamięci! „Niech nie trwoży się serce Wasze. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”.

To właśnie w Kołobrzegu, 14 lutego 2016 r. , Marszałek Senior, poseł na Sejm RP Kornel Morawiecki został laureatem nagrody Polskiego Stowarzyszenia Morskiego - Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Animus et Semper Fidelis” („Odważny i Zawsze Wierny”), podczas sympozjum, zorganizowanego przez PSM-G przy współudziale Muzeum Oręża Polskiego z okazji 96. rocznicy zaślubin Polski z morzem i 76. rocznicy I masowej wywózki na Sybir.

Bezpośrednio po uroczystej Mszy w kołobrzeskiej bazylice, w budynku Muzeum Oręża Polskiego, przy ul. Armii Krajowej 13, kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki (założyciel i honorowy Prezes PSM-G) uhonorował Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego nagrodą - repliką pierścienia z zaślubin gen. Józefa Hallera „Animus et Semper Fidelis”.

Po uroczystej ceremonii miałem szczególny zaszczyt i olbrzymią przyjemność w towarzystwie Pana Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka w ponad 2-godz. spacerze pokazać piękne i urokliwe miejsca nad polskim Bałtykiem. Moi zacni goście byli wprost zauroczeni niepowtarzalnym i wspaniałym mikroklimatem nadmorskim.

Panu Marszałkowi podobały się także pamiątki z wyrobów bursztynowych. Obiecał, że jeszcze przyjedzie do naszego pięknego Uzdrowiska, Kołobrzegu….

Niech odpoczywa w pokoju!