„To pytanie jest bardzo trudne i poważne. Odpowiem panu posłowi na piśmie, po zasięgnięciu informacji od naszych ekspertów”.

To słowa Ministra Środowiska Estonii Siim Valmara Kiislera (Estonia przejmuje od 1 lipca do 31 grudnia 2017r. Prezydencję w Radzie UE) w odpowiedzi na moje dzisiejsze pytanie na posiedzeniu Komisji Rybołówstwa (PECH)

„Czy jako minister środowiska widzi Pan zagrożenia i szkodliwy wpływ na ekosystem i zasoby ryb Morza Bałtyckiego inwestycji budowy Nord Stream 2”?
Mojego następnego pytania - nie zauważył (tak jak to czyniło wielu przed nim), w kwestii degradującego oddziaływania na wrażliwy ekosystem Bałtyku i fatalnego wpływu na zasoby stada ryb w Morzu Bałtyckim z przyczyn połowów przemysłowych (paszowych) i konieczności ich prawnego uregulowania i ograniczenia z korzyścią dla rybaków przybrzeżnych.
W kwestii zaś trzeciego mojego pytania o Europejskimi Funduszu Rybackim i niepokojących informacjach, że fundusz miałby stać się częścią funduszu regionalnego i przez to utracić walor odrębności i dużego znaczenia w wspieraniu Wspólnej Polityki Rybackiej oraz rybaków i społeczności lokalnej po roku 2020 - pan minister odpowiedział, że to ważna kwestia i będzie ona omawiana na specjalnej Konferencji w ramach estońskiej prezydencji w Radzie UE.